CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB)

Thai Binh PetroVietNam Oil Joint Stock Company

18,200

(%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa18,200

Cao nhất18,200

Thấp nhất18,200

KLGD

Vốn hóa198

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,700

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T6,729

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*169

P/E107.69

F P/E61.99

BVPS10,352

P/B1.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POB: POW PVTHAINGUYEN HDB BSR BVN
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình