Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng
Mã xem cùng PNS: BKG PLC SHS DVN HPG
Trending: DIG (86,355) - HPG (85,776) - NVL (71,130) - VND (61,362) - VN30F1M (56,107)
CTCP Chứng khoán Funan được thành lập năm 2008. Năm 2009, được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, PNS được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sau đó lần lượt thành lập các chi nhánh tại Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Năm 2018, được kết nạp hội viên chính thức của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.