CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC)

Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation

14,000

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD

Vốn hóa151

Dư mua

Dư bán1,500

Cao 52T 24,000

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T950

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*13,545

P/E1.03

F P/E12.88

BVPS14,256

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PNC: LPB PMC HSG VJC VOC
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Văn hóa Phương Nam