CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC)

Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation

14,000

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD

Vốn hóa151

Dư mua

Dư bán1,500

Cao 52T 24,000

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T950

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*13,545

P/E1.03

F P/E12.88

BVPS14,256

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PNC: LPB PMC HSG VJC VOC
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Văn hóa Phương Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-5.41%

+/- Qua 1 quý-2.10%

+/- Qua 1 năm+2.94%

+/- Niêm yết+97.18%

Cao nhất 52 tuần (15/01/2019)*24,000

Thấp nhất 52 tuần (24/05/2019)*11,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)113

KLGD/Ngày (1 quý)188

KLGD/Ngày (1 năm)950

Nhiều nhất 52 tuần (17/05/2019)*28,090

Ít nhất 52 tuần (21/09/2018)*10