CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC)

Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation

11,200

-800 (-6.67%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa11,200

Cao nhất11,200

Thấp nhất11,200

KLGD10

Vốn hóa121

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 17,700

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T689

NN mua-

% NN sở hữu0.72

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,296

P/E9.26

F P/E11.04

BVPS15,495

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PNC: PNJ VNM PIT FPT ACV
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Văn hóa Phương Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.85%

+/- Qua 1 tháng-15.79%

+/- Qua 1 quý-6.67%

+/- Qua 1 năm-41.05%

+/- Niêm yết+58.44%

Cao nhất 52 tuần (18/02/2019)*17,700

Thấp nhất 52 tuần (13/12/2019)*9,930

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)173

KLGD/Ngày (1 tháng)294

KLGD/Ngày (1 quý)144

KLGD/Ngày (1 năm)689

Nhiều nhất 52 tuần (17/05/2019)*28,090

Ít nhất 52 tuần (18/02/2019)*10