CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC)

Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation

11,200

(%)
20/02/2020 15:00

Mở cửa11,200

Cao nhất11,200

Thấp nhất11,200

KLGD

Vốn hóa121

Dư mua

Dư bán130

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T689

NN mua-

% NN sở hữu0.72

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,296

P/E8.64

F P/E10.30

BVPS15,495

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PNC: PNJ FPT PIT PPC PTC
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Văn hóa Phương Nam