CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC)

Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC

61,100

(%)
19/01/2021 15:01

Mở cửa61,100

Cao nhất61,100

Thấp nhất55,500

KLGD4,956

Vốn hóa570.22

Dư mua5,444

Dư bán6,244

Cao 52T 63,600

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T3,498

NN mua-

% NN sở hữu17.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,821

P/E10.50

F P/E9.50

BVPS38,453

P/B1.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PMC: KPF DBD OPC ROS SHB
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.