CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,500

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD

Vốn hóa238

Dư mua310

Dư bán17,070

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T40,870

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.64

F P/E3.65

BVPS16,374

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VIC VNM BMP
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.47%

+/- Qua 1 tháng-1.55%

+/- Qua 1 quý-4.52%

+/- Qua 1 năm-20.17%

+/- Niêm yết-12.99%

Cao nhất 52 tuần (16/09/2019)*13,000

Thấp nhất 52 tuần (06/08/2019)*8,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,850

KLGD/Ngày (1 tháng)9,132

KLGD/Ngày (1 quý)15,437

KLGD/Ngày (1 năm)41,049

Nhiều nhất 52 tuần (03/10/2019)*267,990

Ít nhất 52 tuần (15/11/2019)*10