CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,200

-590 (-6.03%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa9,120

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,120

KLGD2,320

Vốn hóa230

Dư mua830

Dư bán8,500

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,099

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.72

F P/E3.77

BVPS16,374

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH LGL VNM VRE
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê