CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

7,820

-180 (-2.25%)
30/09/2020 15:00

Mở cửa8,000

Cao nhất8,100

Thấp nhất7,790

KLGD263,870

Vốn hóa313

Dư mua41,590

Dư bán4,620

Cao 52T 8,400

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T243,669

NN mua200

% NN sở hữu1.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E3.63

F P/E3.77

BVPS10,849

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: ACL VNM ROS DCM TTA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê