CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,400

-200 (-2.08%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD350

Vốn hóa235

Dư mua210

Dư bán11,780

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,447

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.67

F P/E3.69

BVPS15,386

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: FLC VRE SSI FPT DCM
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê