CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,850

250 (+2.36%)
07/07/2020 15:00

Mở cửa10,600

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,450

KLGD721,380

Vốn hóa271

Dư mua16,630

Dư bán20,970

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T108,584

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.81

F P/E5

BVPS16,885

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: SHS HQC ROS HPG VEA
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê