CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

5,940

380 (+6.83%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa5,940

Cao nhất5,940

Thấp nhất5,570

KLGD360

Vốn hóa148

Dư mua110

Dư bán

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,264

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E2.52

F P/E2.14

BVPS16,378

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VNM VIC DCM FLC MWG
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê