CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,550

-300 (-2.76%)
08/07/2020 09:17

Mở cửa10,850

Cao nhất10,850

Thấp nhất10,550

KLGD70,550

Vốn hóa264

Dư mua8,150

Dư bán6,950

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T108,584

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.92

F P/E5.12

BVPS16,885

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: SHS HQC ROS VEA HPG
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê