CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,010

-380 (-4.05%)
20/02/2020 11:29

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,010

KLGD350

Vốn hóa225

Dư mua180

Dư bán4,490

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,010

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.61

F P/E3.61

BVPS16,374

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VNM LGL VIC
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê