CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

5,910

(%)
01/04/2020 09:15

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa148

Dư mua300

Dư bán60

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,900

KLBQ 52T35,562

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E2.68

F P/E2.27

BVPS16,378

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VNM VIC VCB SSI DCM
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê