CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

11,000

200 (+1.85%)
09/07/2020 09:34

Mở cửa10,800

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD161,610

Vốn hóa275

Dư mua35,060

Dư bán7,810

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T110,280

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.90

F P/E5.09

BVPS16,885

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: SHS HQC ROS HPG SHB
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê