CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,650

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa9,650

Cao nhất9,650

Thấp nhất9,650

KLGD

Vốn hóa241

Dư mua720

Dư bán13,880

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,844

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.68

F P/E3.71

BVPS15,386

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: MWG FPT REE PNJ HII
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê