CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

7,640

-80 (-1.04%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa7,750

Cao nhất7,950

Thấp nhất7,640

KLGD305,280

Vốn hóa306

Dư mua10,220

Dư bán18,940

Cao 52T 8,400

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T236,536

NN mua-

% NN sở hữu1.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E3.50

F P/E3.64

BVPS10,849

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: ITA ACL TTA MBG SRA
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê