CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

6,810

-190 (-2.71%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất6,810

Thấp nhất6,700

KLGD1,200

Vốn hóa170

Dư mua14,380

Dư bán5,790

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T35,367

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E1.94

F P/E2.69

BVPS16,374

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VNM DCM AAA VIC NHH
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê