CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,380

280 (+3.08%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa8,500

Cao nhất9,380

Thấp nhất8,500

KLGD500

Vốn hóa234

Dư mua1,810

Dư bán3,190

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T40,522

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.53

F P/E3.50

BVPS16,374

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VIC HII FLC
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê