CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,750

(%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa10,450

Cao nhất10,800

Thấp nhất10,450

KLGD677,980

Vốn hóa269

Dư mua6,430

Dư bán7,720

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T117,579

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.88

F P/E5.07

BVPS16,885

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: SHS HQC VEA ROS IBC
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê