CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

6,500

190 (+3.01%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,250

KLGD2,790

Vốn hóa162

Dư mua4,480

Dư bán1,160

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,011

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E2.86

F P/E2.43

BVPS16,378

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: DCM FLC HII MWG PVD
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,797,00011.98
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,369,5009.13
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,681,20011.21
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,400,0009.33
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
03/07/2017Mai Thanh Phương3,900,00026
Dương Quang Thắng1,500,00010
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67