CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,050

650 (+6.91%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa8,900

Cao nhất10,050

Thấp nhất8,900

KLGD11,500

Vốn hóa251

Dư mua280

Dư bán3,220

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,422

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.61

F P/E3.62

BVPS16,374

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH ROS DCM VRE
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,797,00011.98
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,369,5009.13
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,681,20011.21
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,400,0009.33
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
03/07/2017Mai Thanh Phương3,900,00026
Dương Quang Thắng1,500,00010
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67