CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,200

200 (+2%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa10,100

Cao nhất10,600

Thấp nhất10,050

KLGD540,480

Vốn hóa255

Dư mua12,620

Dư bán18,350

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T103,568

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.54

F P/E4.72

BVPS16,885

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: HQC SHS SHB FLC VEA
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Mai Thanh Phương6,150,00024.60
PYN Elite Fund (Non-Ucits)2,045,2408.18
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,505,9006.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,797,00011.98
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,369,5009.13
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Mai Thanh Phương3,900,00026
PYN Elite Fund (Non-Ucits)1,681,20011.21
Dương Quang Thắng1,500,00010
CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội1,400,0009.33
Đặng Tiến Thành1,000,0006.67