CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,200

200 (+2%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa10,100

Cao nhất10,600

Thấp nhất10,050

KLGD540,480

Vốn hóa255

Dư mua12,620

Dư bán18,350

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T103,568

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.54

F P/E4.72

BVPS16,885

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: HQC SHS SHB FLC VEA
Trending: HPG (45.844) - VNM (40.876) - ITA (32.794) - FLC (30.875) - ROS (29.625)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/03/2019Cá nhân nước ngoài231,8660.93Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước20,983,60683.93
Tổ chức nước ngoài2,244,0188.98
Tổ chức trong nước1,540,5106.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
19/02/2019Cá nhân nước ngoài346,4802.31Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước11,324,29075.50
Tổ chức nước ngoài1,861,68012.41
Tổ chức trong nước1,467,5509.78
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác5,518,50036.79Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn9,481,50063.21