CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,050

650 (+6.91%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa8,900

Cao nhất10,050

Thấp nhất8,900

KLGD11,500

Vốn hóa251

Dư mua280

Dư bán3,220

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T41,422

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.61

F P/E3.62

BVPS16,374

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH ROS DCM VRE
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
19/02/2019Cá nhân nước ngoài346,4802.31Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước11,324,29075.50
Tổ chức nước ngoài1,861,68012.41
Tổ chức trong nước1,467,5509.78
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác5,518,50036.79Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn9,481,50063.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/07/2017Cá nhân trong nước15,000,000100Chart cơ cấu sở hửu