CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

6,310

(%)
08/04/2020 14:30

Mở cửa6,300

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,250

KLGD1,980

Vốn hóa158

Dư mua4,180

Dư bán1,920

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,140

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E2.86

F P/E2.43

BVPS16,378

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: DCM FLC HII MWG PVD
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
19/02/2019Cá nhân nước ngoài346,4802.31Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước11,324,29075.50
Tổ chức nước ngoài1,861,68012.41
Tổ chức trong nước1,467,5509.78
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác5,518,50036.79Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn9,481,50063.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/07/2017Cá nhân trong nước15,000,000100Chart cơ cấu sở hửu