CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,500

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD

Vốn hóa238

Dư mua310

Dư bán17,070

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T40,870

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.64

F P/E3.65

BVPS16,374

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VIC VNM BMP
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

11/08/2017 11/08/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015