CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

8,600

170 (+2.02%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa8,400

Cao nhất8,600

Thấp nhất8,400

KLGD41,960

Vốn hóa215

Dư mua1,820

Dư bán10,290

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,271

NN mua-

% NN sở hữu9.89

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E3.82

F P/E3.24

BVPS16,885

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NHH NTP VIC VNM VRE
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

11/08/2017 11/08/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015