Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

12,400

100 (+0.81%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,300

KLGD12,200

Vốn hóa1,002

Dư mua20,700

Dư bán44,600

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T23,435

NN mua100

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,852

P/E6.64

F P/E5.96

BVPS16,419

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX HAG VPB SHB CTG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.20%

+/- Qua 1 tháng+5.08%

+/- Qua 1 quý-4.56%

+/- Qua 1 năm-8.79%

+/- Niêm yết+111.50%

Cao nhất 52 tuần (17/06/2019)*14,808

Thấp nhất 52 tuần (13/12/2019)*10,222

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)46,783

KLGD/Ngày (1 tháng)53,481

KLGD/Ngày (1 quý)77,951

KLGD/Ngày (1 năm)23,435

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*912,300

Ít nhất 52 tuần (16/09/2019)*10