Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

17,400

100 (+0.58%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa17,400

Cao nhất17,800

Thấp nhất17,400

KLGD469,140

Vốn hóa1,406

Dư mua216,160

Dư bán436,660

Cao 52T 17,400

Thấp 52T9,700

KLBQ 52T150,029

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,599

P/E10.82

F P/E12.77

BVPS17,340

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: HPG PLX KSB SZC DHA
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+19.18%

+/- Qua 1 tháng+12.32%

+/- Qua 1 quý+17.15%

+/- Qua 1 năm+32.60%

+/- Niêm yết+199.59%

Cao nhất 52 tuần (10/08/2020)*17,400

Thấp nhất 52 tuần (10/01/2020)*9,659

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)572,874

KLGD/Ngày (1 tháng)308,916

KLGD/Ngày (1 quý)326,050

KLGD/Ngày (1 năm)150,029

Nhiều nhất 52 tuần (29/04/2020)*1,305,405

Ít nhất 52 tuần (16/09/2019)*10