Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

11,800

300 (+2.61%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa11,600

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,500

KLGD17,400

Vốn hóa953

Dư mua51,800

Dư bán38,900

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T20,465

NN mua200

% NN sở hữu1.85

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,766

P/E6.51

F P/E5.58

BVPS16,000

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX VPB BSR CTG HAD
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.26%

+/- Qua 1 tháng+15.44%

+/- Qua 1 quý-11.78%

+/- Qua 1 năm-15.35%

+/- Niêm yết+101.26%

Cao nhất 52 tuần (17/06/2019)*14,808

Thấp nhất 52 tuần (13/12/2019)*10,222

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)32,653

KLGD/Ngày (1 tháng)55,662

KLGD/Ngày (1 quý)57,634

KLGD/Ngày (1 năm)20,465

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*912,300

Ít nhất 52 tuần (16/09/2019)*10