Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

11,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa889

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T26,872

NN mua-

% NN sở hữu1.11

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,852

P/E5.94

F P/E5.33

BVPS16,419

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX VNM GAS MWG BSR
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP