Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

11,700

-100 (-0.85%)
08/04/2020 14:35

Mở cửa11,800

Cao nhất11,900

Thấp nhất11,600

KLGD50,121

Vốn hóa945

Dư mua24,679

Dư bán91,379

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T27,570

NN mua100

% NN sở hữu1.10

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,599

P/E7.38

F P/E5.72

BVPS16,360

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX HVN VNM GAS PVS
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex330,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex330,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex250,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78