Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

11,600

-100 (-0.85%)
14/02/2020 15:02

Mở cửa11,700

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,600

KLGD13,400

Vốn hóa937

Dư mua30,800

Dư bán31,500

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T22,968

NN mua-

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,852

P/E6.32

F P/E5.67

BVPS16,419

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX POW PGC CTG PNJ
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex330,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex330,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CT TNHH Hóa chất Petrolimex180,000 (VND)100
CT TNHH Nhựa đường Petrolimex250,000 (VND)100
CTCP Vận tải Hóa dầu VP150,760 (VND)43.78