Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

12,300

100 (+0.82%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa12,200

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,200

KLGD27,300

Vốn hóa994

Dư mua139,000

Dư bán15,700

Cao 52T 14,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T23,167

NN mua-

% NN sở hữu1.34

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,852

P/E6.59

F P/E5.92

BVPS16,419

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX VPB FLC HAG HPG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973Tiến sĩN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT-N/a56,700N/A
Ông Nguyễn Văn KhánhTVHĐQT1960Kỹ sư20,0002009
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnPhó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Ông Ngô Đức GiangPhó TGĐ1965CN TCKT/ThS QTKD50,5052006
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS-N/a353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973Tiến sĩN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT-N/a56,700N/A
Ông Nguyễn Văn KhánhTVHĐQT1960Kỹ sư20,0002009
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnPhó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Ông Ngô Đức GiangPhó TGĐ1965CN TCKT/ThS QTKD50,5052006
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS-N/a353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973N/aN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn KhánhTVHĐQT1960Kỹ sư20,0002009
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnPhó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Ông Ngô Đức GiangPhó TGĐ1965CN TCKT/ThS QTKD50,5052006
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS-N/a353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010