Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC)

Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC

16,900

-100 (-0.59%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa17,000

Cao nhất17,100

Thấp nhất16,800

KLGD213,189

Vốn hóa1,365

Dư mua110,011

Dư bán408,911

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,600

KLBQ 52T125,053

NN mua5,000

% NN sở hữu0.90

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,599

P/E10.63

F P/E12.54

BVPS16,634

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLC: PLX SSI HPG ITA VCI
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973Tiến sĩN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT1974CN TCKT/ThS QTKD56,700N/A
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnTVHĐQT/Phó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS1969CN TCKTN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS1968ThS QTKD/CN Kế toán/KS Hóa dầu353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973Tiến sĩN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT-N/a56,700N/A
Ông Nguyễn Văn KhánhTVHĐQT1960Kỹ sư20,0002009
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnPhó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Ông Ngô Đức GiangPhó TGĐ1965CN TCKT/ThS QTKD50,5052006
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS-N/a353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Phạm Bá NhuânCTHĐQT1960CN kinh tế lao động622014
Ông Đỗ Hữu TạoTVHĐQT1973Tiến sĩN/A
Ông Hà Thanh TuấnTVHĐQT1963CN TCKT/ThS QTKD95,8471994
Ông Nguyễn Hà TrungTVHĐQT-N/a56,700N/A
Ông Nguyễn Văn KhánhTVHĐQT1960Kỹ sư20,0002009
Ông Vũ Văn ChiếnTVHĐQT1961CN TCKT/ThS QTKD384,9502003
Ông Nguyễn Văn ĐứcTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS QTKD/KS Hóa dầu151,8232000
Ông Lê Quang TuấnPhó TGĐ1974CN Ngoại ngữ/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa dầu6,7821996
Ông Ngô Đức GiangPhó TGĐ1965CN TCKT/ThS QTKD50,5052006
Bà Phương Thảo HiềnKTT1978CN Luật/CN K.Tế TM18,8202001
Ông Đoàn Hồng SángTBKS-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn PhươngThành viên BKS-N/a353N/A
Ông Tống Văn HảiThành viên BKS1980ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng5,0012010