CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC)

PC3 - Investment Joint Stock Company

8,400

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa8,400

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,400

KLGD

Vốn hóa280

Dư mua12,000

Dư bán9,200

Cao 52T 10,700

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T753

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*556

P/E15.11

F P/E10.98

BVPS10,529

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PIC: SBA TDC TRC VNA VNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Điện lực 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.45%

+/- Qua 1 tháng-2.33%

+/- Qua 1 quý+8.47%

+/- Qua 1 năm-15.30%

+/- Niêm yết+134.44%

Cao nhất 52 tuần (17/09/2019)*10,672

Thấp nhất 52 tuần (06/04/2020)*7,367

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)60

KLGD/Ngày (1 tháng)421

KLGD/Ngày (1 quý)678

KLGD/Ngày (1 năm)754

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2020)*20,010

Ít nhất 52 tuần (08/01/2020)*2