CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS)

Phu Hung Securities Corporation

10,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa900

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T121

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*679

P/E14.73

F P/E16.83

BVPS10,679

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PHS: DVSC ASM KSB MSN SRA
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+3.09%

+/- Qua 1 quý+19.95%

+/- Qua 1 năm-6.22%

+/- Niêm yết-37.02%

Cao nhất 52 tuần (03/10/2019)*12,311

Thấp nhất 52 tuần (19/03/2020)*4,847

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)4

KLGD/Ngày (1 quý)13

KLGD/Ngày (1 năm)121

Nhiều nhất 52 tuần (24/03/2020)*5,100

Ít nhất 52 tuần (07/08/2020)*1