CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS)

Phu Hung Securities Corporation

11,000

(%)
18/09/2019 15:03

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa770

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 17,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,073

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*729

P/E15.09

F P/E14.40

BVPS10,672

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PHS: EVF GEG HSA PIA TCI
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.92%

+/- Qua 1 tháng-2.65%

+/- Qua 1 quý-2.65%

+/- Qua 1 năm-2.65%

+/- Niêm yết-32.93%

Cao nhất 52 tuần (01/08/2019)*17,200

Thấp nhất 52 tuần (23/08/2019)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)436

KLGD/Ngày (1 tháng)955

KLGD/Ngày (1 quý)1,073

KLGD/Ngày (1 năm)1,073

Nhiều nhất 52 tuần (30/08/2019)*5,300

Ít nhất 52 tuần (07/08/2019)*100