CTCP Chứng khoán Phú Hưng (OTC: PHS)

Phu Hung Securities Corporation

Đã hủy niêm yết

2,400

200 (+9.09%)
09/01/2014 00:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,200

KLGD4,700

Vốn hóa83

Dư mua22,500

Dư bán

Cao 52T 2,400

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T4,700

NN mua3,900

% NN sở hữu48.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-3,342

P/E-0.72

F P/E14.86

BVPS5,382

P/B0.45

Mã xem cùng PHS: BVS KIS VDS VINABOMI VN30F1M
Trending: VNM (19.817) - HPG (17.880) - QNS (13.921) - MWG (13.716) - HVN (12.050)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-85.35%

Cao nhất 52 tuần (-)*-

Thấp nhất 52 tuần (-)*-

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (-)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-