CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR)

Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company

55,700

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa56,000

Cao nhất57,400

Thấp nhất55,600

KLGD759,200

Vốn hóa7,547

Dư mua39,110

Dư bán40,680

Cao 52T 56,200

Thấp 52T17,700

KLBQ 52T385,947

NN mua36,040

% NN sở hữu8.13

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,674

P/E11.92

F P/E6.06

BVPS20,659

P/B2.70

Mã xem cùng PHR: NTC POW DPR GVR PPC
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Phước Hòa