Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (UPCoM: PGV)

Power Generation Joint Stock Corporation 3

12,000

400 (+3.45%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,800

KLGD7,600

Vốn hóa12,840

Dư mua25,200

Dư bán19,500

Cao 52T 13,400

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T3,866

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*802

P/E14.45

F P/E30.31

BVPS11,925

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGV: GEG AGG GEX FCN HSG
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.69%

+/- Qua 1 tháng+13.21%

+/- Qua 1 quý+14.29%

+/- Qua 1 năm+23.53%

+/- Niêm yết-50.19%

Cao nhất 52 tuần (09/09/2020)*13,400

Thấp nhất 52 tuần (22/07/2020)*9,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)19,836

KLGD/Ngày (1 tháng)21,015

KLGD/Ngày (1 quý)8,832

KLGD/Ngày (1 năm)3,882

Nhiều nhất 52 tuần (31/08/2020)*61,400

Ít nhất 52 tuần (11/05/2020)*10