Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (UPCoM: PGV)

Power Generation Joint Stock Corporation 3

11,800

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,800

KLGD800

Vốn hóa12,626

Dư mua10,900

Dư bán47,300

Cao 52T 13,400

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T3,961

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*802

P/E14.70

F P/E30.83

BVPS11,925

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGV: POW GEG HPG HSG ASM
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP