Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (UPCoM: PGV)

Power Generation Joint Stock Corporation 3

12,000

400 (+3.45%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,800

KLGD7,600

Vốn hóa12,840

Dư mua25,200

Dư bán19,500

Cao 52T 13,400

Thấp 52T9,200

KLBQ 52T3,866

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*802

P/E14.45

F P/E30.31

BVPS11,925

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGV: GEG GEX AGG ASM FCN
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP