CTCP PGT Holdings (HNX: PGT)

PGT Holdings Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

4,100

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa4,100

Cao nhất4,100

Thấp nhất4,100

KLGD40

Vốn hóa36

Dư mua260

Dư bán20,660

Cao 52T 7,200

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T643

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,667

P/E-2.46

F P/E4.37

BVPS6,996

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGT: STT AAS AGG DCC DNN
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP PGT Holdings