CTCP PGT Holdings (HNX: PGT)

PGT Holdings Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

4,100

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa4,100

Cao nhất4,100

Thấp nhất4,100

KLGD40

Vốn hóa36

Dư mua260

Dư bán20,660

Cao 52T 7,200

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T643

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,667

P/E-2.46

F P/E4.37

BVPS6,996

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGT: AAS AGG DCC DNN DNP
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP PGT Holdings

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.89%

+/- Qua 1 tháng-8.89%

+/- Qua 1 quý-10.87%

+/- Qua 1 năm-10.87%

+/- Niêm yết-49%

Cao nhất 52 tuần (13/03/2020)*7,200

Thấp nhất 52 tuần (04/06/2020)*3,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,091

KLGD/Ngày (1 tháng)303

KLGD/Ngày (1 quý)389

KLGD/Ngày (1 năm)645

Nhiều nhất 52 tuần (20/04/2020)*13,051

Ít nhất 52 tuần (20/09/2019)*1