CTCP PGT Holdings (HNX: PGT)

PGT Holdings Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

3,200

-300 (-8.57%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,200

KLGD2,100

Vốn hóa28

Dư mua

Dư bán7,300

Cao 52T 7,200

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T465

NN mua-

% NN sở hữu48.97

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,667

P/E-2.10

F P/E3.73

BVPS6,996

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGT: VNS DL1 NSC PDN PGN
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP PGT Holdings