Mã xem cùng PGSC: HDB VRE HPG IDI NNC
Trending: FLC (28.125) - VNM (27.151) - HPG (24.630) - MBB (19.852) - FPT (19.078)