Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ nắm dưới 5% số CP4,530,05029.23Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nắm trên 5% số CP10,969,95070.77
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2013CĐ trong nước15,500,000100Chart cơ cấu sở hửu