CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

29,600

1,800 (+6.47%)
07/04/2020 13:29

Mở cửa29,500

Cao nhất29,700

Thấp nhất29,500

KLGD7,680

Vốn hóa2,664

Dư mua1,540

Dư bán2,760

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,902

NN mua-

% NN sở hữu47.03

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E11.27

F P/E13.20

BVPS15,165

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PVS PVD PGC PLX
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+28.70%

+/- Qua 1 tháng-15.06%

+/- Qua 1 quý-45.19%

+/- Qua 1 năm-10.66%

+/- Niêm yết+164.81%

Cao nhất 52 tuần (17/12/2019)*61,000

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*22,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,736

KLGD/Ngày (1 tháng)7,307

KLGD/Ngày (1 quý)4,930

KLGD/Ngày (1 năm)14,873

Nhiều nhất 52 tuần (19/09/2019)*583,480

Ít nhất 52 tuần (09/05/2019)*10