CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

29,000

1,200 (+4.32%)
07/04/2020 14:30

Mở cửa29,500

Cao nhất29,700

Thấp nhất28,000

KLGD9,410

Vốn hóa2,610

Dư mua1,490

Dư bán4,340

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,902

NN mua-

% NN sở hữu47.03

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E11.27

F P/E13.20

BVPS15,165

P/B1.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PVS PVD PLX PGC
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam