Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

14,400

(%)
27/02/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa869

Dư mua1,110

Dư bán2,590

Cao 52T 15,000

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T23,509

NN mua-

% NN sở hữu7.70

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,448

P/E5.88

F P/E4.53

BVPS14,330

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: PLX MBB PGS PLC GAS
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.69%

+/- Qua 1 tháng-0.69%

+/- Qua 1 quý+3.97%

+/- Qua 1 năm+9.71%

+/- Niêm yết+29.37%

Cao nhất 52 tuần (31/01/2020)*15,000

Thấp nhất 52 tuần (01/03/2019)*13,038

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)29,438

KLGD/Ngày (1 tháng)33,381

KLGD/Ngày (1 quý)21,814

KLGD/Ngày (1 năm)23,508

Nhiều nhất 52 tuần (31/07/2019)*187,540

Ít nhất 52 tuần (25/11/2019)*10