Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

14,400

(%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa14,400

Cao nhất14,400

Thấp nhất14,000

KLGD24,550

Vốn hóa869

Dư mua3,220

Dư bán3,160

Cao 52T 15,000

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T23,593

NN mua8,670

% NN sở hữu7.70

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,448

P/E5.88

F P/E4.53

BVPS14,330

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: GAS PLX MBB PAN PGS
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP