Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

14,500

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,450

KLGD70,690

Vốn hóa875

Dư mua1,810

Dư bán25,290

Cao 52T 15,000

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T23,557

NN mua-

% NN sở hữu7.70

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,448

P/E5.92

F P/E4.56

BVPS14,330

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: ASP PLX MWG CNG PLC
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP