Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

18,500

(%)
29/09/2020 15:00

Mở cửa18,250

Cao nhất18,500

Thấp nhất18,250

KLGD5,810

Vốn hóa1,116

Dư mua15,730

Dư bán18,020

Cao 52T 18,500

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T67,212

NN mua790

% NN sở hữu5.57

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,222

P/E8.33

F P/E7.97

BVPS12,846

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: PLX STB GAS ACB HVN
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP