Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

14,200

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa14,100

Cao nhất14,300

Thấp nhất14,100

KLGD16,880

Vốn hóa857

Dư mua66,800

Dư bán12,090

Cao 52T 16,300

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T54,916

NN mua-

% NN sở hữu5.97

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,222

P/E6.39

F P/E6.12

BVPS13,035

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: PLX PLC GAS HPG HVN
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP