Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC)

Petrolimex Gas Corporation - JSC

11,700

-300 (-2.50%)
31/03/2020 13:28

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất11,700

KLGD6,680

Vốn hóa706

Dư mua5,690

Dư bán27,030

Cao 52T 15,000

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T23,755

NN mua-

% NN sở hữu7.61

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,448

P/E4.90

F P/E3.77

BVPS14,330

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGC: PLX GAS VNM REE VTO
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP