Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET)

Petrovietnam General Services JSC Corporation

9,400

30 (+0.32%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa9,400

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,360

KLGD1,705,950

Vốn hóa786

Dư mua55,750

Dư bán40,200

Cao 52T 9,500

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T300,554

NN mua18,000

% NN sở hữu14.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,323

P/E7.08

F P/E5.80

BVPS19,301

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PET: HSG HPG STB LPB HBC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.30%

+/- Qua 1 tháng+17.79%

+/- Qua 1 quý+27.25%

+/- Qua 1 năm+39.55%

+/- Niêm yết+0.64%

Cao nhất 52 tuần (16/09/2020)*9,500

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*5,747

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,202,240

KLGD/Ngày (1 tháng)1,021,362

KLGD/Ngày (1 quý)876,536

KLGD/Ngày (1 năm)300,554

Nhiều nhất 52 tuần (23/06/2020)*3,028,910

Ít nhất 52 tuần (18/02/2020)*460