CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (UPCoM: PDT)

Dongthap Petroleum Trading Import Export JSC

11,000

(%)
05/03/2021 15:01

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa960.56

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,700

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T172

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0.06

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E19.29

BVPS9,003

P/B1.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDT: COM CTC CTF CTX DLG
Trending: HPG (95.226) - MBB (72.398) - VNM (54.979) - BSR (51.302) - TCB (51.239)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.