CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (UPCoM: PDT)

Dongthap Petroleum Trading Import Export JSC

10,200

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD

Vốn hóa891

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,600

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T102

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E11.13

BVPS11,321

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDT: MEDICO PDN PDR PDV SNZ
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp