CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)

Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company

39,150

650 (+1.69%)
28/09/2020 10:49

Mở cửa38,600

Cao nhất39,500

Thấp nhất38,600

KLGD736,850

Vốn hóa14,495

Dư mua28,300

Dư bán20,500

Cao 52T 40,900

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T717,364

NN mua-

% NN sở hữu0.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,534

P/E15.19

F P/E11.88

BVPS11,440

P/B3.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDR: STB VNM HSG VHC GEX
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.76%

+/- Qua 1 tháng+32.71%

+/- Qua 1 quý+61.11%

+/- Qua 1 năm+76.22%

+/- Niêm yết+182.18%

Cao nhất 52 tuần (22/09/2020)*40,900

Thấp nhất 52 tuần (07/01/2020)*21,188

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,360,655

KLGD/Ngày (1 tháng)1,224,387

KLGD/Ngày (1 quý)912,474

KLGD/Ngày (1 năm)717,875

Nhiều nhất 52 tuần (18/09/2020)*2,284,120

Ít nhất 52 tuần (13/03/2020)*115,440