CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)

Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company

39,200

700 (+1.82%)
28/09/2020 09:39

Mở cửa38,600

Cao nhất39,300

Thấp nhất38,600

KLGD217,670

Vốn hóa14,514

Dư mua3,500

Dư bán16,000

Cao 52T 40,900

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T717,364

NN mua-

% NN sở hữu0.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,534

P/E15.19

F P/E11.88

BVPS11,440

P/B3.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDR: VNM STB HSG VHC GEX
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt