Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company (HOSE: PDR)

72,000

900 (+1.27%)
05/14/2021 15:00

Open71,000

High72,200

Low70,700

Vol2,745,800

Market Cap.35,047.58

Remain Bid92,300

Remain Ask60,300

52Wk High74,200

52Wk Low17,700

52Wk Avg Vol2,229,330

Frgn Buy1,600

Frgn Owned(%)2.76

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*2,926

P/E24.30

F P/E16.59

BVPS14,109

P/B5.04

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with PDR: KDH NVL HPG DXG VHM
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Major Shareholders

TimeShareholderShareHolding %
12/31/2020Nguyen Van Dat246,208,35561.16
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2019Nguyen Van Dat200,381,17961.16
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2018Nguyen Van Dat162,911,52861.16
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.