CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)

Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company

23,300

(%)
25/04/2019 15:00

Mở cửa23,300

Cao nhất23,300

Thấp nhất22,950

KLGD855,590

Vốn hóa6,207

Dư mua47,910

Dư bán34,310

Cao 52T 27,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T942,984

NN mua-

% NN sở hữu6.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,287

P/E10.19

F P/E9.70

BVPS13,707

P/B1.70

Mã xem cùng PDR: HSG HPG AAA DXG VIC
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Văn Đạt162,911,52861.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
01/03/2018Nguyễn Văn Đạt135,759,60761.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Văn Đạt123,417,82561.16