CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)

Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company

24,700

(%)
14/06/2019 15:00

Mở cửa24,700

Cao nhất25,000

Thấp nhất24,700

KLGD826,140

Vốn hóa8,093

Dư mua44,880

Dư bán25,540

Cao 52T 26,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T969,386

NN mua-

% NN sở hữu8.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,287

P/E10.80

F P/E8.22

BVPS11,144

P/B2.22

Mã xem cùng PDR: STB VIC PVS DXG PHR
Trending: VNM (20.450) - HPG (17.568) - MWG (14.989) - QNS (13.221) - HVN (12.867)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Văn Đạt162,911,52861.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
01/03/2018Nguyễn Văn Đạt135,759,60761.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Văn Đạt123,417,82561.16