CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN)

Dong Nai Port JSC

80,000

-2,000 (-2.44%)
21/05/2019 15:00

Mở cửa80,100

Cao nhất80,100

Thấp nhất80,000

KLGD3,900

Vốn hóa988

Dư mua70

Dư bán670

Cao 52T 93,000

Thấp 52T59,400

KLBQ 52T827

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS7,885

P/E10.40

F P/E8.72

BVPS40,742

P/B1.96

Mã xem cùng PDN: BHN YEG STG SWC ILB
Trending: VNM (21.904) - HPG (15.694) - MWG (15.361) - QNS (14.992) - VIC (14.160)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng Đồng Nai