CTCP Pacific Dinco (HNX: PDB)

Pacific Dinco Corporation

9,400

400 (+4.44%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa9,300

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,300

KLGD1,500

Vốn hóa84

Dư mua3,000

Dư bán9,200

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T4,486

NN mua-

% NN sở hữu9.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,079

P/E4.33

F P/E4.74

BVPS16,378

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: CTD ASM HAH HBC HCC
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pacific Dinco