CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO (HNX: PDB)

DUFAGO Construction Materials Corporation

7,800

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa7,800

Cao nhất7,800

Thấp nhất7,800

KLGD

Vốn hóa69

Dư mua5,200

Dư bán19,700

Cao 52T 9,400

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T4,998

NN mua-

% NN sở hữu8.73

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,079

P/E3.75

F P/E3.83

BVPS16,396

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: SAC VNS HCC BCE GDW
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-2.50%

+/- Qua 1 quý-7.59%

+/- Qua 1 năm-11.36%

+/- Niêm yết-7.91%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2019)*9,429

Thấp nhất 52 tuần (25/09/2019)*6,196

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)640

KLGD/Ngày (1 tháng)2,580

KLGD/Ngày (1 quý)3,455

KLGD/Ngày (1 năm)4,997

Nhiều nhất 52 tuần (25/09/2019)*142,100

Ít nhất 52 tuần (29/08/2019)*10